Programma

Welkom bij STAIRS, een training om persoonlijk herstel na depressie te bevorderen. 

Hieronder kun je per week zien waar je mee bezig gaat. Handig om voor elke bijeenkomst alvast even naar te kijken.

Tijdens een depressie gebeuren er veel dingen die invloed hebben op je leven, je gedachten, je lichaam en het contact met je omgeving. Welke gevolgen er precies zijn verschilt per persoon. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het je niet meer lukt je dagen in te vullen zoals je dat voor de depressie deed of dat je anders tegen jezelf aan bent gaan kijken door de depressie. Ook in het contact met anderen kunnen blijvende veranderingen zijn ontstaan. Bij het herstellen van een depressie kun je tegen allerlei vragen aanlopen die gaan over hoe je omgaat met dit soort veranderingen in je leven. Er moet als het ware een nieuwe balans gevonden worden. Om dit te vinden heb je eerst inzicht nodig in welke gevolgen in jouw leven een blijvende rol spelen en wat je hiermee zou willen. Anderen kunnen je helpen dit duidelijk te krijgen.

Deze week beginnen we met kennis maken. Daarna kijken we naar welke gevolgen van de depressie een rol spelen in jouw leven. Vragen die hierbij o.a. aan bod komen zijn: Wat is er veranderd sinds je een depressie hebt doorgemaakt? Welke gevolgen merk je bij jezelf en wat is er veranderd in het contact met je omgeving? Wat zou je graag bereikt willen hebben aan het einde van deze training? Na de bijeenkomst werk je verder aan dit thema bij jou thuis. Hiervoor krijg je een thuisopdracht mee. Gebruik hierbij het forum om te laten weten hoe het thuis is gegaan, om te lezen hoe het bij anderen ging en om elkaar vragen te stellen en op elkaar te reageren.

Doelen deze week:

 • Je hebt kennisgemaakt met de andere deelnemers en de trainers;
 • Je ervaart een veilige sfeer met elkaar waarin goed gewerkt kan worden;
 • Je weet wat je van STAIRS kan verwachten en hebt je behoeften en verwachtingen besproken;
 • Je hebt duidelijkheid over welke gevolgen een rol spelen in jouw leven en wat je hiermee zou willen.

Programma deze week:

 • Introductie en kennismaking
 • Oefening 1: kennismaken
 • Pauze
 • Video van een ervaringsdeskundige
 • Oefening 2: Sinds mijn depressie…
 • Voorbereiden thuisopdracht

->  Hand out 1.1: Sinds mijn depressie.

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Vorige week heb je stil gestaan bij de gevolgen van de depressie in jouw leven. Waarschijnlijk hebben (een aantal van) deze gevolgen ook invloed op hoe je dagelijks leven eruit ziet. Om een goede balans in je leven te vinden is het daarom belangrijk stil te staan bij de concrete gevolgen van de depressie in hoe je de dagen van de week eruit zien en wat je hierin evt. anders zou willen. Denk hierbij aan het vinden van een goede balans tussen werk en rust. Welke activiteiten geven je bijvoorbeeld energie en welke kosten energie? Hoe kies je wat je wel en niet doet in je weekschema?

Hoe jij activiteiten verdeelt over de dagen van de week is je structuur. Dit zijn activiteiten als (vrijwilligers)werk, hobby’s, beweging, sociale afspraken, huishouden etc. Deze week gaan we hiermee aan de slag met verschillende oefeningen. Vragen die o.a. aan bod komen zijn: Ben je tevreden met je wekelijkse planning? Is je weekstructuur veranderd sinds de depressie? Plan je van tevoren of laat je de week over je heen komen? Hoe kan jij je week inplannen op een manier die voor jou het beste werkt? Wat helpt je en waar loop je tegen aan? 

Zo kijkt ervaringsdeskundige Heleen terug op wat structuur voor haar heeft betekend:

Doelen deze week:

 • Je hebt zicht op wat de belangrijkste gevolgen van je depressie voor je dagelijkse leven zijn en wat je hiermee wil;
 • Je weet welke factoren invloed hebben op het bedenken, onderhouden en het verliezen van je structuur;
 • Je hebt een weekstructuur ontworpen waar jij je goed bij voelt en die realistisch is om te onderhouden. Ook ga je de eerste stappen zetten om deze weekstructuur in gebruik te nemen.

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Oefening 1: Gevolgen van depressie
 • Ervaringsverhaal over structuur
 • Pauze
 • Oefening 2a: Huidige en gewenste weekstructuur
 • Oefening 2b: Oplossingen bedenken
 • Voorbereiden thuisopdracht

-> Hand out 2.1: Gevolg, wens en praktijk.

-> Hand out 2.2: Huidige en gewenste weekschema.

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Je bent aan het werk geweest met je weekstructuur en hebt bewuste keuzes gemaakt in wat je wel en niet wilde gaan doen. Als je nu kijkt naar hoe een dag verloopt, valt het misschien op dat je hierin ook een hoop dingen doet zonder echt bij na te denken. We hebben allemaal gewoontes in ons leven die we op een soort automatische piloot doen. Over het algemeen voelt het goed om de handelingen die bij je gewoontes horen uit te voeren. Het is echter de vraag of alle gewoontes ook daadwerkelijk zo goed voor je zijn.

Deze week ga je een gewoonte van jezelf onder de loep nemen en uitzoeken wat deze wel/niet oplevert. Ook ga je kijken welke activiteiten je in je week hebt waarmee je echt ontspant. Gezonde vormen van ontspanning verhogen de mentale weerstand en zorgen voor een betere stemming. Ongezonde vormen van ontspanning voelen fijn in het moment, maar zijn op de lange termijn vaak belastend voor je mentale weerstand, waardoor een lage stemming sneller op de loer licht. Welke vorm van ontspanning bij je past, verschilt per persoon. Wat is ontspanning voor jou? Hoe ontspan je nu? Maak je regelmatig tijd vrij voor ontspanning? Deze week ga je observeren op welke manieren je nu ontspant en kijken naar de plek van ontspanning in je weekstructuur.

Zo kijkt ervaringsdeskundige Heleen terug op wat ontspanning voor haar heeft betekend:

Doelen deze week:

 • Je weet hoe gewoontes zich ontwikkelen en hoe je deze kunt veranderen. Je hebt een plan om een van je eigen gewoontes aan te pakken;
 • Je weet wat gezonde en minder gezonde gewoontes zijn;
 • Je weet welke vorm van ontspanning bij jou past en gaat thuis oefenen met nieuwe vormen van ontspanning.  

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Oefening 1: Gewoontes
 • Pauze
 • Ervaringsverhaal over ontspanning
 • Oefening 2: Wat is ontspanning?
 • Voorbereiden thuisopdracht

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Je verbonden voelen met anderen is een belangrijk onderdeel van herstel. Tijdens een depressie is het echter niet altijd makkelijk om je verbonden te blijven voelen met anderen of contact te maken. Wanneer je gedrag veranderd, veranderen je relaties vaak ook. Niet alleen bij gesprekken over je depressie, maar ook in het algemeen. Misschien kost het aangaan van contact sinds de depressie wel veel meer moeite of is het contact veranderd doordat er sinds de depressie anders tegen je aangekeken wordt/ anders met je omgegaan wordt. De gevolgen van een depressie zijn dus niet alleen bij jezelf merkbaar, maar hebben ook veel invloed op het contact met anderen. Ook wanneer jij je weer wat beter voelt kunnen deze gevolgen een rol blijven spelen. Het is daarom goed om stil te staan bij wat er precies veranderd is in het contact met anderen.  

Voordat je aan de slag gaat met het thema verbinding maken wordt het begin van deze bijeenkomst gebruikt om stil te staan bij de training tot nu toe. Wat is je bijgebleven van de afgelopen weken? Waar heb je het meeste aan gehad en hoe kun je dit blijven gebruiken? Vervolgens gaan we aan de slag met het duidelijk krijgen van de verschillende contacten die je hebt en op welke manier deze veranderd zijn sinds je depressie.

Doelen deze week:

 • Je hebt zicht in wat je tot nu toe hebt geleerd en hoe je dit goed kunt blijven gebruiken;
 • Je hebt inzicht in de invloed van de depressie op je contacten en relaties;

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Terugblik: training tot nu toe
 • Pauze
 • Video van een ervaringsdeskundige
 • Oefening 1: Naasten
 • Oefening 2: Contact
 • Voorbereiden thuisopdracht

-> Hand out 4.1 Observatieschema contacten

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Stigma zijn negatieve vooroordelen op basis van iets dat anders is dan de rest. Bij een depressie gaat het om het beeld dat anderen van jou hebben als iemand met depressie. Ook het beeld dat jij van jezelf hebt kan negatiever zijn sinds je depressie, dit noemen we zelfstigma. Het is bekend dat mensen met een depressie regelmatig met (zelf)stigma te maken hebben en dat dit een grote negatieve invloed kan hebben. Je kunt gaan geloven dat deze negatieve beelden een kern van waarheid hebben, dat het terecht is wanneer mensen je minder vinden dan anderen door de depressie. Dit kan allerlei negatieve effecten hebben. Je zelfvertrouwen kan bijvoorbeeld afnemen of je motivatie om ergens voor te gaan. (zelf) stigma kan leiden tot schaamte, stress, geheimhouding en terugtrekking uit het sociale en professionele leven. Als anderen, of jijzelf, een negatiever beeld van jou hebben, omdat jij een depressie hebt (gehad), dan kan dit veel invloed hebben op hoe het contact met anderen is.

Deze week ga je met elkaar aan de slag met het oefenen van lastige gesprekken en staan we stil bij de mate waarin jij (zelf)stigma tegenkomt in jouw leven. We bespreken hoe je hier nu mee omgaat en hoe je hier in de toekomst mee om wil gaan.

Zo kijkt ervaringsdeskundige Heleen terug op de invloed van depressie op (zelf) stigma:

Doelen deze week:

 • Vaardigheden versterken om contact te maken met je omgeving;
 • Zicht op welke stigma’s je tegenkomt bij jezelf en in je omgeving;
 • Je kent het effect van stigma en weet hoe je hier mee om wil gaan;

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Oefening 1: Oefenen met interacties
 • Pauze
 • Ervaringsverhaal over (zelf)stigma
 • Oefening 2: Labels
 • Voorbereiden thuisopdracht

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Negatieve gedachten zijn een groot onderdeel van een depressie. Voor veel mensen heeft depressie dan ook een grote invloed op hun zelfbeeld. Het kan lastig zijn om negatieve gedachten onder controle te houden en te zien wat realistische gedachten zijn en wat niet. Omdat sommige gevolgen van een depressie een blijvende invloed op je leven hebben is het ook na een depressie belangrijk om bewust te blijven van het effect van deze gevolgen op hoe je jezelf ziet. Een realistisch zelfbeeld waarin je je bewust bent van wat lastig is voor jou én waar je goed in bent helpt bij het krijgen van een goede balans waarin je grip ervaart op je leven.

Deze week ga je daarom op zoek naar hoe je jezelf ziet en welk beeld je graag aan anderen wil laten zien. We bespreken je kwaliteiten en waar jouw kracht zit. Van welke positieve eigenschappen ben je je al bewust? Welke eigenschappen zou je daar aan toe kunnen voegen? Hoe zorg jij dat je je kwaliteiten niet vergeet?

Zo kijkt ervaringsdeskundige Heleen terug op het effect van depressie op haar zelfbeeld:

Doelen deze week:  

 • Je hebt een realistisch beeld van je goede en minder goede eigenschappen;
 • Je weet waar je goed in bent en hoe je hier gebruik van kunt maken 

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Oefening 1: Zie mij
 • Pauze
 • Ervaringsverhaal over zelfbeeld
 • Oefening 2: Kwaliteitenspel
 • Voorbereiden thuisopdracht

-> Hand-out 6.1: Observatieschema gebruik kwaliteiten

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Waar streef jij naar in het leven? Een groot gezin? Een succesvolle carrière? Zoveel mogelijk mensen helpen? Genieten? Wat je belangrijk vindt is een optelsom van wat je meekrijgt in je opvoeding, van je omgeving, wie jij bent en wat je meemaakt in het leven. Grote veranderingen, zoals het doormaken van een depressie, kunnen verschuivingen teweegbrengen in wat jij belangrijk vindt in je leven. Dit hoeven niet allemaal hele grote doelen te zijn, maar bewust of onbewust hebben we allemaal een beeld van wat we belangrijk vinden in het leven. Naarmate het meer lukt hiernaar te leven ervaren we meer voldoening. Omdat een depressie veel kan veranderen in je leven is het goed hierbij stil te staan. Op basis van wat jij belangrijk vindt in je leven en in het contact met anderen kun je keuzes maken in welke dingen je wel en niet wil doen (tip: neem je weekschema mee, zodat je kunt zien welke dingen wel/niet aansluiten bij de waarden die jij belangrijk vindt).

Deze week ga je eerst aan de slag met de veranderingen die er door de depressie zijn ontstaan in de positie die jij hebt ten opzichte van anderen. Welke rollen vind jij belangrijk (bijv. partner, (groot)ouder, vriend, collega) en wat is hierin veranderd door de depressie? Hoe kun je deze rollen weer naar tevredenheid invullen? Vervolgens gaan we het hebben over wat zingeving voor jou betekent. Vragen die hierbij aan bod komen zijn o.a.: Vind je nu dezelfde dingen belangrijk als voor je depressie? Welke plek geef je belangrijke waarden in je leven? Wat maakt het leven voor jou de moeite waard?

Zo kijkt ervaringsdeskundige Heleen terug op de betekenis van zingeving voor haar:

Doelen deze week:

 • Je weet wat voor jou belangrijk is in jouw leven;
 • Je hebt ideeën over hoe je meer dingen kunt doen die tegemoet komen aan datgene wat jij belangrijk vindt.

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Oefening 1: Rollen
 • Ervaringsverhaal over zingeving
 • Pauze
 • Oefening 2a: Ontdek je waarden
 • Oefening 2b: Leef je waarden!
 • Voorbereiden thuisopdracht

-> Hand out 7.1: Waardenlijst.

-> Hand out 7.2: Waardenoefenformulier

Klik hier om naar de thuisopdracht te gaan.

Voor sommige mensen is een depressie eenmalig, anderen hebben er jaren of zelfs een leven lang last van. Wat iedereen die een depressie meemaakt gemeen heeft is dat je gedwongen wordt jezelf op een andere manier te leren kennen. Je wordt gedwongen een nieuwe balans te vinden waar de (gevolgen van) de depressie onderdeel van is. Doorgaan met je leven alsof er niks gebeurd is, is is voor de meeste mensen niet mogelijk. Daarom heb je in deze training met elkaar ervaringen uitgewisseld over de (blijvende) gevolgen van een depressie in jouw leven en hoe je hier op zo’n manier mee om kunt gaan dat je weer grip ervaart. Je hebt hierbij ook veel dingen in je eigen situatie besproken en geoefend. Al deze dingen helpen je om een goede balans in je leven te houden waar je je prettig bij voelt. Daarnaast kunnen ze er ook voor zorgen dat je minder snel terugvalt in een nieuwe depressie.

Deze bijeenkomst ga je daarom aan de slag met het helder maken van wat voor jou het goed werkt en hoe je dit kunt vasthouden. Een plan voor de toekomst helpt om grip te houden. Daarnaast ga je met elkaar de training afronden.

Doelen deze week:

 • Je hebt zicht op wat je de afgelopen weken hebt geleerd en hoe je hier gebruik van kan blijven maken; 
 • Er is op een prettige manier afscheid genomen van elkaar en er zijn evt. afspraken gemaakt over hoe je in contact kan blijven met de groep.  

Programma deze week:

 • Welkom en terugblik afgelopen week
 • Terugblik: gehele training
 • Pauze
 • Video van een ervaringsdeskundige
 • Oefening 1: Vooruitblik
 • Evaluatie training en afscheid

-> Hand out 8.1: Plan voor de toekomst