Het onderzoek

STAIRS is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek naar het herstelproces ná een depressie.

Herstel ná een depressie

Binnen de GGZ wordt herstel steeds meer gezien als een proces waarin mensen leren leven met de gevolgen van een stoornis in hun leven. Voor veel mensen zijn deze gevolgen in meer of mindere mate blijvend, waardoor een nieuwe balans gevonden moet worden. Het vinden van deze nieuwe balans waarin iemand weer naar tevredenheid functioneert, ondanks de gevolgen van een stoornis, noemen we persoonlijk herstel. Persoonlijk herstel is gericht op het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven, in het contact met anderen en in de manier waarop iemand zichzelf ziet. Uit eerder onderzoek blijkt dat persoonlijk herstel voor veel mensen langer duurt dan het aanpakken van de symptomen die bij een depressie horen (wat we symptomatisch herstel noemen). Dit betekent dat veel mensen zich nog niet (volledig) hersteld voelen na een depressiebehandeling.  

In het onderzoek naar herstel ná een depressie worden twee nieuwe interventies met elkaar vergeleken. De eerste interventie bestaat uit drie handreikingen, welke zijn opgesteld door GGZ-professionals en ervaringsdeskundigen. In deze handreikingen wordt informatie en tips gegeven die kunnen helpen bij het persoonlijk herstel. De tweede interventie is de groepstraining STAIRS. Dit is een programma van circa 8 weken, waarin deelnemers in wekelijkse groepsbijeenkomsten in gesprek gaan over verschillende thema’s en oefeningen doen waarmee specifieke vaardigheden worden geoefend. De bijeenkomsten worden begeleid door een klinisch- en een ervaringsdeskundige. 

In het onderzoek kijken we wat de effectiviteit van beide interventies is op de mate van persoonlijk herstel. Daarnaast onderzoeken we het effect op de mate van ervaren empowerment, ervaren controle en zelfmanagement en of er een afname zichtbaar is van depressie gerelateerde beperkingen in het functioneren. Als laatste onderzoeken we ook of een toename in persoonlijk herstel de kans op terugval verkleint.

Meedoen?

Om mee te kunnen doen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
  • U verwacht binnenkort uw depressiebehandeling af te ronden (m.u.v. medicatiecontrole) of u heeft in de afgelopen 3 maanden uw depressiebehandeling afgerond;
  • Uw depressieve klachten zijn voldoende afgenomen om mee te kunnen doen

Mocht u mee willen doen, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar of rechtstreeks bij de onderzoekscoördinator van deze studie, door hier te klikken. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om verdere uitleg over het onderzoek en te bespreken of u mee kan en wil doen. Als u ervoor kiest mee te doen, krijgt u een aantal online vragenlijsten toegestuurd. Hierna wordt u willekeurig ingedeeld in een van twee groepen: de groep die 3 keer de handreiking ‘Handvatten voor herstel’ krijgt of de groep die de STAIRS-training gaat volgen. Voor beide groepen geldt dat de zorg die u al ontvangt gewoon door blijft gaan. U krijgt dus iets extra’s aangeboden naast de zorg die al met u afgesproken is. Wordt u ingedeeld in de groep voor de handreikingen, dan krijgt u deze in week 1, week 4 en week 7 van het onderzoek toegestuurd. Wordt u ingedeeld voor de STAIRS-training, dan start deze zodra er een groep van circa 8 deelnemers is. 

Bij de start en na 8 weken krijgt u een aantal online vragenlijsten toegestuurd. Om ook het effect op de lange termijn te kunnen onderzoeken krijgt u 6 maanden later voor de laatste keer de vragenlijsten toegestuurd. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 1 uur per keer. Een aantal deelnemers die de STAIRS training hebben gevolgd worden daarnaast na afronding van deze training gevraagd mee te doen aan een interview. Mocht u gevraagd worden deel te nemen aan dit interview, dan zal dit bij u thuis plaats vinden en circa 1,5 uur duren.

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Dit betekent dat u op elk moment kunt besluiten te stoppen, zonder dat u daarvoor een geldige reden hoeft op te geven. Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen risico’s verbonden. Het invullen van de vragenlijsten kan wel als belastend ervaren worden. Doordat u de vragenlijsten online toegestuurd krijgt kunt u zelf het moment kiezen waarop u ze invult en of u ze in één keer invult of bijvoorbeeld verdeeld over twee keer. Deelname aan dit onderzoek kan uw persoonlijk herstel versterken. Of dit in uw geval ook zo is, is echter niet met zekerheid te zeggen. Hoe dan ook helpt u met uw deelname het aanbod gericht op persoonlijk herstel bij depressie te verbeteren.

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit:

David Wedema. MSc.
Promovendus / coördinerend onderzoeker

Prof. dr. Robert Schoevers
Psychiater en afdelingshoofd UCP / hoofdonderzoeker

Dr. Lies Korevaar
Lector rehabilitatie Hanzehogeschool 

Dr. Klaas Wardenaar
Methodoloog UMCG

Meer weten?

Mocht u meer willen weten of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator van dit onderzoek:

David Wedema, via d.wedema@umcg.nl

Een flyer van het onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Mocht u als behandelaar interesse hebben dan kunt u hier een samenvatting van de STAIRS-studie downloaden.