Over STAIRS

Wat is STAIRS?

STAIRS staat voor Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills. In deze 8-weekse training werk je samen met anderen, die ook net een depressie achter de rug hebben, aan het vinden van een nieuw evenwicht in je leven. Dit evenwicht kan door de depressie flink verstoord zijn. Ook als de depressie zelf een stuk minder is dankzij behandeling, ervaren veel mensen namelijk nog allerlei gevolgen in hun leven. Denk bijvoorbeeld aan hoe het dagelijks leven eruit ziet. Allerlei dingen die eerder prima konden, blijken na een depressie soms een stuk lastiger te zijn. Of de hoeveelheid energie om dingen te doen is niet meer hetzelfde als voor de depressie. Ook in het contact met anderen kan veel veranderd zijn. Sinds de depressie gaan mensen misschien wel anders met je om. Of merk je dat het lastig is om weer mee te kunnen doen.

Welke blijvende gevolgen je ook ervaart, ze kunnen allemaal het beeld dat je van jezelf hebt veranderen. Dit betekent dat je op zoek moet naar manieren om weer naar tevredenheid te kunnen leven, ook al zijn er misschien nog gevolgen van de depressie aanwezig. Om hierbij te ondersteunen ontwikkelde een projectgroep met clinici en ervaringsdeskundigen samen STAIRS.

In STAIRS werk je samen met anderen aan verschillende aspecten die beïnvloed zijn door de depressie. Deze aspecten zijn verwerkt in de volgende 8 modules: gevolgen van de depressie, structuur, ontspanning, verbinding maken, (zelf)stigma, zelfbeeld, zingeving en terugvalpreventie. Elke module bestaat uit een groepsbijeenkomst waarin je met elkaar ervaringen uitwisselt en oefeningen doet, en een thuiswerkopdracht waarmee je thuis verder werkt aan datgene wat in de bijeenkomst is geleerd. Hierdoor kan er eerst op een veilige manier geoefend worden, waarna het vervolgens toegepast wordt in je eigen leven. De groepsbijeenkomsten worden begeleid door een clinicus en een ervaringsdeskundige. Beide hebben hun eigen expertise en ondersteunen vanuit verschillende invalshoeken bij jouw eigen herstelproces. Door in te loggen op deze site kun je altijd bij alle informatie, de opdrachten, extra inspiratiemateriaal en bij het forum. Op het forum kun je contact houden met andere deelnemers van dezelfde groep, zodat je elkaar niet alleen in de bijeenkomsten verder kunnen helpen, maar ook tussendoor. Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Ervaringen met STAIRS

De eerste ervaringen die opgedaan zijn met STAIRS zijn positief. Deelnemers aan STAIRS hebben aangegeven dat het een waardevolle training is die hen heeft geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de depressie in hun leven. Genoemd is o.a. dat het door STAIRS makkelijker geworden is om over de depressie te praten met anderen, dat het contact met anderen verbeterd is en dat er meer structuur ervaren wordt in het dagelijks leven. Het contact met lotgenoten, de begeleiding door een clinicus en een ervaringsdeskundige en de mogelijkheden op het online gedeelte van STAIRS zijn hierbij volgens deelnemers prettig en helpend.

Videodagboek
van Siebrig

Wil je van een deelnemer zelf horen wat er in STAIRS is gedaan en hoe dit is ervaren? Bekijk dan het videodagboek van Siebrig. Hierin deelt Siebrig na elke module haar ervaringen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over STAIRS? Neem dan contact op via info@stairstraining.nl.

Dit project is een samenwerking van het UMCG Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, MIND en Alles Goed en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting tot steun VCVGZ, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en het Agis Innovatiefonds.