Het onderzoek

STAIRS is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek naar het herstelproces n√° een depressie.

Herstel n√° een depressie

Binnen de GGZ wordt herstel steeds meer gezien als een proces waarin mensen leren leven met de gevolgen van een stoornis in hun leven. Voor veel mensen zijn deze gevolgen in meer of mindere mate blijvend, waardoor een nieuwe balans gevonden moet worden. Het vinden van deze nieuwe balans waarin iemand weer naar tevredenheid functioneert, ondanks de gevolgen van een stoornis, noemen we persoonlijk herstel. Persoonlijk herstel is gericht op het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven, in het contact met anderen en in de manier waarop iemand zichzelf ziet. Uit eerder onderzoek blijkt dat persoonlijk herstel voor veel mensen langer duurt dan het aanpakken van de symptomen die bij een depressie horen (wat we symptomatisch herstel noemen). Dit betekent dat veel mensen zich nog niet (volledig) hersteld voelen na een depressiebehandeling. Om hierin te ondersteunen heeft een groep van ervaringsdeskundigen en medewerkers uit de GGZ een nieuw aanbod ontwikkeld: de STAIRS-training. In deze training gaan deelnemers gedurende 8 weken onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een medewerker uit de GGZ aan de slag met verschillende thema’s die een rol spelen bij het herstel. De STAIRS-training wordt zowel face to face (in Groningen) als online aangeboden. Hierdoor kan er vanuit heel Nederland meegedaan worden.

Op dit moment wordt de STAIRS-training wetenschappelijk onderzocht. We vergelijken hiervoor de STAIRS-training met een ander aanbod, namelijk een aantal handreikingen met informatie en tips waar deelnemers zelfstandig mee aan de slag kunnen. In het onderzoek kijken we wat de effectiviteit van beide interventies is op de mate van persoonlijk herstel. Daarnaast onderzoeken we het effect op de mate van ervaren empowerment, ervaren controle en zelfmanagement en of er een afname zichtbaar is van depressie gerelateerde beperkingen in het functioneren. Als laatste onderzoeken we ook of een toename in persoonlijk herstel de kans op terugval verkleint. Mocht de STAIRS-training effectief blijken te zijn, dan wordt erop ingezet deze breed toegankelijk te maken. Door mee te doen aan dit onderzoek vergroot u dus mogelijk uw eigen herstel en werkt u daarnaast mee aan het vergroten van het herstelgerichte aanbod in Nederland. 

Meedoen?

Om mee te kunnen doen aan het onderzoek dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
  • U verwacht binnenkort uw depressiebehandeling af te ronden (m.u.v. medicatiecontrole) of u heeft in de afgelopen 6 maanden uw depressiebehandeling afgerond;
  • Uw depressieve klachten zijn voldoende afgenomen om mee te kunnen doen

Mocht u mee willen doen, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar of rechtstreeks bij de onderzoeksco√∂rdinator van deze studie, door hier te klikken. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om verdere uitleg over het onderzoek te geven en te bespreken of u mee kan en wil doen. Als u ervoor kiest mee te doen, krijgt u de STAIRS-training aangeboden of de handreikingen. In beide gevallen blijft de zorg die u mogelijk nog ontvangt gewoon doorgaan. U krijgt dus iets extra’s aangeboden, naast de zorg die al met u is afgesproken. Mocht u de handreikingen krijgen en alsnog mee willen doen aan de STAIRS-training, dan kan dit zodra het onderzoek voor u is afgerond. Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u bij de start, na afronding van het aanbod en 6 maanden later krijgt toegestuurd.¬†Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 1 uur per keer. Een aantal deelnemers die de STAIRS training hebben gevolgd worden daarnaast na afronding van deze training gevraagd mee te doen aan een interview.¬†

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Dit betekent dat u op elk moment kunt besluiten te stoppen, zonder dat u daarvoor een geldige reden hoeft op te geven. Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen risico’s verbonden. Het invullen van de vragenlijsten kan wel als belastend ervaren worden. Doordat u de vragenlijsten online toegestuurd krijgt kunt u zelf het moment kiezen waarop u ze invult en of u ze in één keer invult of bijvoorbeeld verdeeld over twee keer. Deelname aan dit onderzoek kan uw persoonlijk herstel versterken. Of dit in uw geval ook zo is, is echter niet met zekerheid te zeggen. Hoe dan ook helpt u met uw deelname het aanbod gericht op persoonlijk herstel bij depressie te verbeteren.

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit:

David Wedema. MSc.
Promovendus / coördinerend onderzoeker

Prof. dr. Robert Schoevers
Psychiater en afdelingshoofd UCP / hoofdonderzoeker

Dr. Lies Korevaar
Lector rehabilitatie Hanzehogeschool 

Dr. Klaas Wardenaar
Methodoloog UMCG

Meer weten?

Mocht u meer willen weten of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator van dit onderzoek:

David Wedema, via d.wedema@umcg.nl

Een flyer van het onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Mocht u als behandelaar interesse hebben dan kunt u hier een samenvatting van de STAIRS-studie downloaden.

Publicaties over STAIRS tot nu toe:

pilot paper -> hierin worden de eerste ervaringen met de STAIRS-training beschreven.

studie protocol -> hierin wordt de opzet van het effectonderzoek beschreven waar we momenteel mee bezig zijn.